Thông báo

Đăng ký vay vốn của bạn chưa hoàn thành. Bạn có thể tiếp tục tại đây!
Đăng ký vay tín chấp tiêu dùng
Lựa chọn đối tượng phù hợp với bạn:
Chọn hình thức này nếu bạn là người đi làm và hưởng lương
Chọn hình thức này nếu bạn là chủ Doanh nghiệp hoặc chủ hộ Kinh doanh
Sản phẩm:  Ngân hàng:

Cho vay siêu linh hoạt áp dụng cho hộ kinh doanh

 • Hỗ trợ cho vay linh hoạt theo tài sản bảo đảm với hạn mức cao
 • Thủ tục vay đơn giản, xác nhận cho vay nhanh chóng
 • Phương thức trả nợ đa dạng: tự động trích từ tài khoản của khách hàng tại Techcombank hoặc trả trực tiếp tại các điểm giao dịch
 • Tài sản thế chấp đa dạng: thuộc sở hữu người vay vốn, chính tài sản định mua hoặc do bên thứ ba bảo lãnh
 • Loại tiền vay: VNĐ.
 • Phương thức tính lãi: lãi tính trên dư nợ thực tế
 • Hạn mức vay:
 1. Dư nợ tối đa đối với khách hàng và nhóm khách hàng liên quan tại một thời điểm không vượt quá 5 tỷ đồng
 2. Số tiền cho vay tối đa không quá 70% tổng chi phí để thực hiện phương án kinh doanh/phương án đầu tư
 • Thời hạn vay:
 1. Với khoản vay có mục đích bổ sung vốn lưu động: thời hạn cho vay tối đa 36 tháng
 2. Với khoản vay có mục đích đầu tư tài sản cố định: thời hạn cho vay tối đa 84 tháng
 • Lãi suất quá hạn: 150% lãi suất đang áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn và cố định trong suốt thời gian khoản nợ bị quá hạn.
 • Lãi suất tham chiếu áp dụng từ ngày 20/5/2013 đối với Hộ kinh doanh 10.19%/năm áp dụng cho
 1. Các khoản vay giải ngân từ ngày 20/5/2013
 2. Và các khoản vay hiện tại có ngày điều chỉnh lãi suất là ngày 15 hàng tháng.
Để biết thêm chi tiết, mời Quý khách liên hệ các điểm giao dịch của Techcombank hoặc Ban dịch vụ khách hàng Techcombank qua số điện thoại 04 3942 7444.

 

 • Là cá nhân hộ kinh doanh cá thể
 • Có độ tuổi từ 18-60
 • Có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú/giấy tạm trú cùng chi nhánh với Techcombank
 • Có thời gian hoạt động kinh doanh kể từ thời điểm đăng ký liên tục từ 12 tháng trở lên hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương về thời gian kinh doanh thực tế tối thiểu 12 tháng.
 • Có ngành nghề theo đăng ký kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng vốn của phương án kinh doanh cần vay vốn.
 • Có đầy đủ năng lực tài chính và nguồn trả nợ rõ ràng
 • Tại thời điểm vay vốn khách hàng không có nợ xấu tại Techcombank hoặc các tổ chức tín dụng khác
 • Đơn đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ Download mẫu biểu
 • Hộ khẩu/Giấy chứng nhận tạm trú/Giấy đăng ký kinh doanh
 • CMND/Hộ chiếu
 • Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn, phương án kinh doanh
 • Giấy tờ chứng minh nguồn trả nợ: sổ sách ghi chép hoạt động kinh doanh, hóa đơn thuế, giấy đăng ký kinh doanh hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương về thời gian kinh doanh
 • Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm/bảo lãnh.
 • Hạn mức vay tối đa: Mức cho vay tối đa bằng tổng giá trị chứng khoán đã khớp lệnh và được xác nhận của Công ty chứng khoán trừ đi các khoản phải chi trả cho công ty chứng khoán và lãi phải trả cho Techcombank.
 • Thời hạn vay tối đa: Từ khi có phiếu khớp lệnh đến T+3. Nếu ngày giao dịch là ngày thứ 6 hoặc thứ 7, số ngày vay tương ứng sẽ là 4 hoặc 5 ngày.
 • Lãi suất quá hạn: 150% lãi suất đang áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn và cố định trong suốt thời gian khoản nợ bị quá hạn.
 • Lãi suất tham chiếu áp dụng từ ngày 20/5/2013 đối với Khách hàng Cá nhân/Hộ kinh doanh
 1. Lãi suất tham chiếu VNĐ: 10.19%/năm áp dụng cho
  + Các khoản vay giải ngân từ ngày 20/5/2013
  + Và các khoản vay hiện tại có ngày điều chỉnh lãi suất là ngày 15 hàng tháng.
 2. Techcombank công bố lãi suất tham chiếu USD: 3,34%/năm áp dụng cho
  + Các khoản vay giải ngân từ ngày 1/4/2013
  + Và các khoản vay hiện tại có ngày điều chỉnh lãi suất là các ngày đầu quý.
Để biết thêm chi tiết, mời Quý khách liên hệ các điểm giao dịch của Techcombank hoặc Ban dịch vụ khách hàng Techcombank qua số điện thoại 04 3942 7444 .
 • Đối với khách hàng
 1. Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn cùng địa bàn hoặc đóng tại các tỉnh Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh
 2. Có cam kết của công ty chứng khoán xác nhận lệnh bán đã được khớp để Ngân hàng cho vay ứng trước và chuyển ngay toàn bộ số tiền bán chứng khoán cho Techcombank để thu hồi nợ.
 3. Có cam kết của công ty chứng khoán quản lý tiền và chứng khoán trong tài khoản của Nhà đầu tư đang vay vốn tại Techcombank.
 • Đối với công ty chứng khoán
 1. Bắt buộc mở tài khoản tại Techcombank
 2. Thành lập được từ 3 năm trở lên. Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên
 3. Có hợp đồng hợp tác tổng thể với Techcombank về việc cung cấp dịch vụ ứng tiền bán chứng khoán trong đó có nội dung cam kết đảm bảo có đủ tiền trong tài khoản tại thời điểm Techcombank thu nợ của khách hàng.
 • Giấy đề nghị ứng trước tiền và cam kết hoàn trả (theo mẫu của Techcombank)
 • CMND/Hộ chiếu
 • Hộ khẩu/Đăng ký tạm trú (còn thời hạn)
 • Thông báo kết quả giao dịch bán chứng khoán (theo mẫu của Techcombank)
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của Techcombank.
 •  Số tiền vay: theo phương án sản xuất kinh doanh (SXKD) và giá trị tài sản đảm bảo.
 • Loại tiền vay: VND
 • Phương thức cho vay: Vay món (từng lần) hoặc cấp HMTD giải ngân theo KUNN
 • Phương thức giải ngân linh hoạt, có thể giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu thực tế của hoạt động SXKD.
 • Ân hạn vốn: 
  • Thời hạn vay ≤ 48 tháng: Ân hạn tối đa 6 tháng.
  • Thời hạn vay > 48 tháng: Ân hạn tối đa 12 tháng.
 • Phương thức trả nợ: lãi trả hàng tháng và
  • Vốn trả cuối kỳ nếu thời hạn vay ≤ 12 tháng; hoặc
  • Vốn trả định kỳ hàng tháng hoặc định kỳ khác (≤ 6 tháng/lần), theo phương thức góp đều hoặc góp bậc thang tăng 10% hoặc 20%/năm. 
 • Lãi suất: 13.5-16.5%/năm tính theo dư nợ giảm dần. Mức lãi suất chính xác phụ thuộc vào khoản vay, đối tượng khách hàng và lãi suất thị trường
 • Mức phí thanh toán chậm: 150% lãi suất vay vốn/số tiền thanh toán chậm
 • Trường hợp khách hàng đến hạn mà không thanh toán nợ:
  • Khách hàng không hợp tác với Ngân hàng: Ngân hàng có quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật.
  • Khách hàng hợp tác với Ngân hàng:
   • Nếu khách hàng vẫn còn khả năng và phương án trả nợ: Ngân hàng có quyền yêu cầu khách hàng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Phương án, thời hạn trả nợ theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận giữa 2 bên.
   • Nếu khách hàng mất hoàn toàn khả năng trả nợ: Ngân hàng sẽ tịch thu và phát mại tài sản theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ.
Đối tượng khách hàng:
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam (bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân), hộ gia đình.
 • Độ tuổi từ 18 trở lên.
Điều kiện vay:
 • Sản xuất kinh doanh hợp pháp/hợp lệ.
 • Có phương án SXKD khả thi và nguồn thu nhập từ hoạt động SXKD đủ để trả nợ vay.
 • Tài sản thế chấp: bất động sản (nhà/đất), động sản, giấy tờ có giá của người vay hoặc của người thân trong gia đình.
 • CMND, hộ khẩu/KT3 của người vay và người bảo lãnh (nếu có).
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của ACB).
 • Chứng từ pháp lý và tình hình hoạt động SXKD của cơ sở/doanh nghiệp.
 • Giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp.
 • Chứng từ chứng minh nguồn thu nhập.
 • Loại tiền vay: VND, ngoại tệ
 • Thời gian cho vay: trung hạn, dài hạn.
 • Mức cho vay: thỏa thuận, khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 15%(đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh), 10%(vay vốn ngắn hạn) tổng nhu cầu vốn.
 • Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.
 • Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.
 • Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận .
 • Mức lãi suất: 11.5-12%/năm tính theo dư nợ giảm dần ( mức lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo)
 • Mức phí trả chậm: 150% lãi suất vay vốn/khoản tiền trả chậm
 • Trường hợp khách hàng đến hạn mà không thanh toán nợ:
  • Khách hàng không hợp tác với Ngân hàng: Ngân hàng có quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật.
  • Khách hàng hợp tác với Ngân hàng:
   • Nếu khách hàng vẫn còn khả năng và phương án trả nợ: Ngân hàng có quyền yêu cầu khách hàng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Phương án, thời hạn trả nợ theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận giữa 2 bên.
   • Nếu khách hàng mất hoàn toàn khả năng trả nợ: Ngân hàng sẽ tịch thu và phát mại tài sản theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ.
 • Là các thành viên trong Hộ kinh doanh là công dân Việt nam cư trú tại địa bàn agribank có chi nhánh, có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự.
 • Được phép kinh doanh hợp pháp trừ một số ngành nghề không được vay theo quy định của agribank ; có mục đích và phương án rõ ràng, khả thi.
 • Có tối thiểu 20-30% vốn tự có tham gia vào phương án vay vốn.
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án kinh doanh và trả nợ (theo mẫu của Agribank).
 • Hộ khẩu, CMND/hộ chiếu của người vay và đồng vay vốn (nếu có), giấy ủy quyền (nếu có) và các giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân.
 • Biên bản thống nhất về việc thống qua phương án kinh doanh và vay vốn ngân hàng (theo mẫu của Agribank).
 • Giấy phép kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương.
 • Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
 • Giấy tờ chứng minh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: báo cáo tài chính, biên lai thuế 3 tháng gần nhất, ....
 • Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm.
 • Các giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn và nguồn trả nợ.
 •  Đồng tiền cho vay: VNĐ, ngoại tệ.
 •  Mức cho vay:
  •     Đối với cho vay ngắn hạn: tối đa 80% nhu cầu vốn;
  •     Đối với cho vay trung dài hạn: Không có TSĐB: tối đa 50% tổng nhu cầu vốn với trường hợp không có TSĐB, tối đa 60% nhu cầu vốn trong trường hợp có TSĐB;
  •      Đối với TSĐB là sổ/thẻ tiết kiệm/giấy tờ có giá thuộc danh mục các tổ chức phát hành, quản lý do VietinBank công bố trong từng thời kỳ: 100% nhu cầu vốn
 • Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay tối đa 7 năm;
 • Phương thức cho vay đa dạng: từng lần, trả góp, hạn mức, theo dự án đầu tư…
 • Lãi suất:
  • 14-15%/năm tính theo dư nợ giảm dần. Mức lãi suất chính xác phụ thuộc vào khoản vay, đối tượng khách hàng và lãi suất thị trường
 • Mức phí trả trễ hạn: 150% lãi suất vay vốn/khoản tiền trả trễ hạn
 • Trường hợp khách hàng đến hạn mà không thanh toán nợ:
 • Khách hàng không hợp tác với Ngân hàng: Ngân hàng có quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật.
 • Khách hàng hợp tác với Ngân hàng:
  • Nếu khách hàng vẫn còn khả năng và phương án trả nợ: Ngân hàng có quyền yêu cầu khách hàng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Phương án, thời hạn trả nợ theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận giữa 2 bên.
  • Nếu khách hàng mất hoàn toàn khả năng trả nợ: Ngân hàng sẽ tịch thu và phát mại tài sản theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ.
 • Độ tuổi tại thời điểm kết thúc thời hạn cho vay không quá 65 tuổi
 • Có bảo đảm đầy đủ bằng tài sản có tính thanh khoản cao
 • Có TSBĐ là bất động sản giá trị lớn ít nhất gấp 3 lần số tiền vay, có tính thanh khoản cao và có người thừa kế nghĩa vụ trả nợ dưới 60 tuổi và chứng minh được nguồn thu nhập của mình để trả nợ.
 • Hoạt động SXKD hợp pháp, có dự án đầu tư, phương án SXKD được Vietinbank thẩm định là khả thi, có hiệu quả, có khả năng trả nợ và phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Vốn tự có tham gia tối thiểu:
         1. Cho vay ngắn hạn: 20% tổng nhu cầu vốn.
         2.  Cho vay trung dài hạn: Không có TSBĐ: tối thiểu 50% tổng nhu cầu vốn, có TSBĐ: tối thiểu 40% tổng nhu cầu vốn
        3. Chi nhánh được trình TSC xem xét nếu khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn (nếu có TSBĐ đã hiện hữu và/ hoặc có bảo lãnh của bên thứ ba) hoặc 15% tổng nhu cầu vốn (nếu có TSBĐ hình thành trong tương lai).
 • Có TSBĐ cho khoản vay. Có thể dùng chính tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm.
 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của Vietinbank;
 • Dự án, phương án; giấy tờ, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng tiền vay.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ; TSBĐ.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép/chứng chỉ hành nghề (trường pháp luật quy định phải có).
 • Phương án SXKD/Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan
 •     Có độ tuổi ở thời điểm kết thúc thời hạn cho vay không quá 65 tuổi;
 •     Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi rõ địa điểm kinh doanh tại chợ;
 •     Đối với trường hợp TSBĐ là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng góp vốn/mua/ thuê điểm kinh doanh tại chợ.
 •     Có vốn tự có tối thiểu bằng 30% nhu cầu vốn thực hiện phương án;
 •     Mua bảo hiểm tài sản là đối tượng vay vốn hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ trong trường hợp pháp luật quy định hoặc người có thẩm quyền quyết định cho vay yêu cầu.
 •     Đồng tiền cho vay: VNĐ;
 •     Mức cho vay: Căn cứ nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ của khách hàng
 •     Phương thức cho vay: Từng lần/trả góp
 •     Thời hạn vay:
  •         Đối với Cho vay từng lần: Tối đa 12 tháng
  •         Đối với Cho vay trả góp: Tối đa 3 tháng
 •     Phương thức trả nợ:
  •         Đối với phương thức cho vay trả góp: Kỳ hạn trả nợ theo ngày/tuần/tháng;
  •         Đối với phương thức cho vay từng lần: Kỳ hạn trả nợ gốc xác định theo tuần/tháng, kỳ hạn trả lãi trùng với kỳ hạn trả nợ gốc.
 • Mức lãi suất: 13-15%/năm theo dư nợ giảm dần ( mức lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo ). Mức lãi suất chính xác phụ thuộc vào khoản vay, đối tượng khách hàng và lãi suất thị trường
 • Biểu phí:
  • Mức phí thanh toán chậm: 150% lãi suất vay vốn/số tiền thanh toán chậm
 • Trường hợp khách hàng đến hạn mà không thanh toán nợ:
  • Khách hàng không hợp tác với Ngân hàng: Ngân hàng có quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật.
  • Khách hàng hợp tác với Ngân hàng:
   • Nếu khách hàng vẫn còn khả năng và phương án trả nợ: Ngân hàng có quyền yêu cầu khách hàng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Phương án, thời hạn trả nợ theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận giữa 2 bên.
   • Nếu khách hàng mất hoàn toàn khả năng trả nợ: Ngân hàng sẽ tịch thu và phát mại tài sản theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ.
 •     Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của VietinBank;
 •     Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 •     Hợp đồng góp vốn/mua/thuê điểm kinh doanh tại chợ;
 •     Phương án sản xuất kinh doanh và các tài liệu liên quan;
 •     Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính và nguồn thu nhập trả nợ.
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Hotline tư vấn trực tuyến 24/7
024.66839595
Hỗ trợ trực tuyến đăng ký vay tiêu dùng
Hotline tư vấn trực tuyến 24/7
024.66862763
Hỗ trợ trực tuyến đăng ký vay tiêu dùng
send email
Công cụ tra cứu
 • Tiết kiệm
 • Vay Vốn
 • Vị trí ATM
 • Điểm giao dịch

Cho phép bạn ước tính được Tổng số tiền lãi phải trả cũng như số tiền gốc, tiền lãi phải trả cụ thể cho từng kỳ

Xem hướng dẫn chi tiết
Lãi suất cao nhất
Tất cả các ngân hàng
Theo từng ngân hàng
Các câu hỏi đáp khác