Thông báo

Đăng ký vay vốn của bạn chưa hoàn thành. Bạn có thể tiếp tục tại đây!
Sản phẩm:  Ngân hàng:

Vay cầm cố chứng khoán niêm yết

 • Thời gian vay:
  • Vay món ≤ 12 tháng đối với tài sản bảo đảm là chứng khoán niêm yết.
  • Vay món ≤ 06 tháng đối với tài sản bảo đảm là chứng khoán chưa niêm yết.
 • Đặc biệt vay Hạn mức tín dụng (HMTD) lên đến 12 tháng, Khế ước nhận nợ (KƯNN) ≤ 06 tháng.
 • Loại tiền vay: VND.
 • Phương thức trả nợ:
  • Lãi trả hàng tháng
  • Vốn gốc trả một lần khi đáo hạn/theo KƯNN.
 • Mức cho vay tối thiểu: 20 triệu đồng/khoản vay.
 • Lãi suất:
  • Mức lãi suất: 11-13%/năm tính theo dư nợ giảm dần ( mức lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo). Mức lãi suất chính xác phụ thuộc vào đối tượng khách hàng, khoản vay và lãi suất thị trường
 • Biểu phí:
  • Trả trễ hạn: 150%/lãi suất vay vốn/khoản tiền trả trễ hạn
 • Trường hợp khách hàng đến hạn mà không thanh toán nợ:
  • Khách hàng không hợp tác với Ngân hàng: Ngân hàng có quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật.
  • Khách hàng hợp tác với Ngân hàng:
   • Nếu khách hàng vẫn còn khả năng và phương án trả nợ: Ngân hàng có quyền yêu cầu khách hàng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Phương án, thời hạn trả nợ theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận giữa 2 bên.
   • Nếu khách hàng mất hoàn toàn khả năng trả nợ: Ngân hàng sẽ tịch thu và phát mại tài sản theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ.
 • Đối tượng khách hàng: Khách hàng là cá nhân người Việt Nam đang đầu tư kinh doanh CK.
 • Điều kiện vay:
  • Có nguồn trả nợ từ bán chứng khoán đang đầu tư/cổ tức, hoặc các nguồn khác được ACB chấp nhận.
  • Chứng khoán là tài sản bảo đảm phải thuộc “Danh sách CK ACB nhận làm tài sản bảo đảm”.
  • CK là tài sản bảo đảm phải được quản lý biến động giá theo quy định của ACB.
  • CK chưa niêm CK mua/đầu tư phải được phép giao dịch, không tranh chấp và không thuộc diện lưu ký có điều kiện.
 • Hợp đồng:
 • CMND, Hộ khẩu/ KT3/ KT4/ Xác nhận cư trú.
  • Đối với tài sản bảo đảm là CK niêm yết: Giấy đề nghị vay vốn, kiêm phương án kinh doanh, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố tài sản.
  • Đối với tài sản bảo đảm là CK chưa niêm yết: Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố tài sản là cổ phiếu chưa niêm yết.
 • Tài liệu liên quan đến tài sản bảo đảm: Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu CK: Giấy xác nhận góp vốn/Sổ xác nhận cổ đông/Cổ phiếu/Chứng chỉ cổ phiếu… (đối với CK chưa niêm yết). Giấy xác nhận phong tỏa CK.
 • Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn: Bảng kê số dư tài khoản CK của khách hàng tại các Công ty CK.

Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán

 
 • Đồng tiền cho vay: VNĐ
 • Mức cho vay: tối đa bằng giá trị chứng khoán khớp lệnh trừ đi phí môi giới, lãi vay dự kiến và các khoản phí phát sinh (nếu có).
 • Thời hạn cho vay: tối đa bằng thời gian chờ thanh toán chứng khoán.
 • Phương thức cho vay đa dạng: từng lần/hạn mức tín dụng.
 • Lãi suất:
  • 13-14%/năm tính theo dư nợ giảm dần. Mức lãi suất chính xác phụ thuộc vào khoản vay, điều kiện khách hàng và lãi suất thị trường. 
 • Mức phí trả trễ hạn: 150% lãi suất vay vốn/khoản tiền trả trễ hạn
 • Được công ty chứng khoán xác nhận chứng khoán đã được khớp lệnh.
 • Có tài khoản, thực hiện lưu ký chứng khoán.
 • Bản sao CMTND/Hộ chiếu/giấy tờ tương đương và sổ hộ thường trú/tạm trú.
 • Thông báo/xác nhận kết quả khớp lệnh bán chứng khoán do công ty chứng khoán phát hành. 

Cho vay cầm cố chứng khoán – Easy Stock

 • Thời hạn vay vốn tối đa: Không được vượt quá 06 tháng, dư nợ tối thiểu 50.000.000 VNĐ, mức tối đa theo quy định hiện hành.
 • Loại tiền cho vay và thu nợ: VND;
 • Phương thức cho vay: Từng lần;
 • Mức cho vay: Được LienVietPostBank thông báo trong từng thời kỳ. Riêng trường hợp cho vay đầu tư, mức cho vay tối thiếu không thấp hơn 50 triệu đồng VND.
 • Lãi suất : 12-13%/năm theo dư nợ giảm dần(Lưu ý: Lãi suất này chỉ mang tính chất tham khảo
 • Lãi suất quá hạn: 150% lãi suất đang áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn và cố định trong suốt thời gian khoản nợ bị quá hạn.
 • Thời gian hoàn tất thủ tục nhanh chóng
 • Đối với Khách hàng:
  •  Phải mở Tài khoản kinh doanh Chứng khoán tại các Công ty Chứng khoán có ký Hợp đồng hợp tác với LienVietPostBank hoặc mở Tài khoản đầu tư và kinh doanh Chứng khoán tại LienVietPostBank.
  • Không có thông tin, sự kiện phát sinh có thể ảnh hưởng bất lợi đến giá trị, giao dịch của chứng khoán cầm cố;
 • Đối với Chứng khoán cầm cố:
  • Chứng khoán cầm cố thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách hàng vay vốn.
  • Chứng khoán cầm cố được tự do chuyển nhượng trên thị trường.
  • Có xác nhận phong toả Chứng khoán cầm cố của Công ty Chứng khoán hoặc Tổ chức phát hành
 • Với công ty chứng khoán:
  • Được thành lập và hoạt động theo Quy định của Pháp luật, có chức năng hoạt động kinh doanh Chứng khoán, đồng thời là thành viên lưu ký của Trung tâm lưu ký Chứng khoán.
  •  Ký kết Hợp đồng hợp tác với LienVietPostBank.
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập kê khai.
 • Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
 • Bản sao giấy Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc các Giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của Khách hàng còn hiệu lực.
 • Bản sao Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú có thời hạn (KT3) của Khách hàng và vợ hoặc chồng (nếu có).
 • Thông báo kết quả giao dịch của Công ty Chứng khoán, xác nhận số lượng Chứng khoán nắm giữ do Công ty Chứng khoán cung cấp, sổ Cổ đông, Giấy chứng nhận cổ đông hoặc các Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu Chứng khoán.

Cho vay cầm cố cổ phiếu niêm yết

 • Giúp khách hàng tăng tính chủ động và linh hoạt trong quá trình đầu tư
 • Loại tiền vay: VND
 • Thời gian vay: Tối đa 06 tháng
 • Mức cho vay: Tối đa 15 tỷ đồng/ khách hàng
 • Tài sản bảo đảm: là cổ phiếu do các tổ chức kinh tế phát hành đã được niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán do ABBANK thông báo từng thời kỳ.
 • Phương thức trả nợ: Trả lãi: hàng tháng, trả nợ gốc: cuối kỳ
 • Mức lãi suất: 11-13%/năm theo dư nợ giảm dần ( mức lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo ). Mức lãi suất chính xác phụ thuộc vào khoản vay, đối tượng khách hàng và lãi suất thị trường
 • Biểu phí:
  • Mức phí thanh toán chậm: 150% lãi suất vay vốn/số tiền thanh toán chậm
 • Cá nhân người Việt Nam hiện đang sinh sống hoạt động và cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Có cổ phiếu do các tổ chức kinh tế phát hành đã được niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán do ABBANK thông báo từng thời kỳ.
 • Bản sao CMND/ Hộ khẩu/ tạm trú của người vay (nếu người vay chưa mở TKTGTT tại Công ty chứng khoán).
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố tài sản (theo mẫu của ABBANK)
 • Mức cho vay:
        +   Đối với cổ phiếu niêm yết (lưu ký): cho vay tối đa 70% thị giá cổ phiếu tại thời điểm vay nhưng không vượt quá 4 lần mệnh giá của cổ phiếu.
        +   Đối với cổ phiếu chưa niêm yết (OTC): cho vay tối đa 60% thị giá cổ phiếu tại thời điểm vay nhưng không vượt quá 4 lần mệnh giá của cổ phiếu.
        +   Mức giá cổ phiếu chấp nhận thế chấp/ cầm cố: Vui lòng tham khảo trực tiếp tại Hội sở và các chi nhánh gần nhất.
 • Loại tiền cho vay: VNĐ.
 • Lãi suất cho vay:
  • 14-15%/năm trong những năm tiếp theo. Mức lãi suất chính xác phụ thuộc vào khoản vay, điều kiện khách hàng và lãi suất thị trường
  • Mức phí trả trễ hạn: 150% lãi suất vay vốn/khoản tiền trả trễ hạn
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 12 tháng (kỳ hạn vay: 3, 6, 9, 12 tháng).
 • Phương thức trả nợ: Áp dụng 2 phương thức linh hoạt tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng của Khách hàng.
       +    Lãi trả hàng tháng trên dư nợ thực tế và vốn gốc trả cuối kỳ.
       +    Lãi và vốn gốc trả một lần cuối kỳ.
 • Tài sản bảo đảm:
        +   Cầm cố bằng chính cổ phiếu thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Khách hàng là cổ phiếu niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán và lưu ký tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) hay cổ phiếu chưa niêm yết (OTC) thuộc danh mục các cổ phiếu được DongA Bank chấp nhận cầm cố.
       +   Tài sản khác theo quy định của DongA Bank.
 
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, có Hộ khẩu/ KT3, Cư trú cùng địa bàn DongA Bank.
 • Có nhu cầu vay vốn phù hợp với quy định của DongA Bank.
 • Không có nợ quá hạn tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào.
 • Có tài sản bảo đảm theo quy định của DongA Bank.  
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu DongA Bank).
 • Hộ khẩu/ KT3, CMND/ Hộ chiếu (bản photo và đối chiếu bản chính).
 • Giải trình sử dụng vốn vay đối với các khoản vay sử dụng cho mục đích kinh doanh với số tiền vay từ trên 300.000.000 đồng.
 • Xác nhận phong tỏa tài khoản Giao dịch chứng khoán tại DAS.
 • Xác nhận phong tỏa cổ phiếu tại Chủ thể phát hành (OTC). Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (theo mẫu của Chủ thể phát hành cổ phiếu).
 • Bản copy cổ phiếu hoặc các giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp/ cầm cố khác.  

Cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết

 • Hạn mức cho vay 1 khách hàng lên tới 3 tỷ VNĐ. Tỉ lệ cho vay trên giá trị 01 mã chứng khoán cầm cố tối đa 40%.
 • Cho vay từng lần, gốc và lãi trả 01 lần vào cuối kỳ.
 • Nhiều hình thức đa dạng trong việc bổ sung tài sản bảo đảm.
 • Thủ tục cho vay nhanh chóng, thuận tiện.
 • Lãi suất cạnh tranh, cố định trong suốt thời gian vay.
 • Lãi suất quá hạn: bằng 150% lãi suất đang áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn và cố định trong suốt thời gian khoản nợ bị quá hạn.
 • Lãi suất vay: 12-13%/năm
Lãi suất trên chỉ mang tính chất tham khảo. Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc hoặc gọi đến Call Center (043) 8243524 hoặc 1900 545413 để biết thêm chi tiết.
 • Cá nhân người Việt Nam, đáp ứng các quy định về cho vay của NHNT.
 •  Mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHNT.
 • Có tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán đã ký thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán với NHNT. Danh sách các công ty chứng khoán đã ký thỏa thuận hợp tác với NHNT và Danh mục các chứng khoán được nhận cầm cố tương ứng:
 1. Công ty chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam – Danh mục chứng khoán tại đây.
 • CMND/hộ chiếu, Sổ hộ khẩu/Giấy chứng nhận tạm trú của bạn hoặc của bên thứ ba có tài sản bảo đảm cho khoản vay.
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm cầm cố chứng khoán/cam kết trả nợ/giấy nhận nợ (theo mẫu)
 • Giấy tờ về tài sản đảm bảo.
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Hotline tư vấn trực tuyến 24/7
024.66839595
Hỗ trợ trực tuyến đăng ký vay tiêu dùng
Hotline tư vấn trực tuyến 24/7
024.66862763
Hỗ trợ trực tuyến đăng ký vay tiêu dùng
send email
Công cụ tra cứu
 • Tiết kiệm
 • Vay Vốn
 • Vị trí ATM
 • Điểm giao dịch

Cho phép bạn ước tính được Tổng số tiền lãi phải trả cũng như số tiền gốc, tiền lãi phải trả cụ thể cho từng kỳ

Xem hướng dẫn chi tiết
Lãi suất cao nhất
Tất cả các ngân hàng
Theo từng ngân hàng
Các câu hỏi đáp khác