Thông báo

Đăng ký vay vốn của bạn chưa hoàn thành. Bạn có thể tiếp tục tại đây!
Sản phẩm:  Ngân hàng:

Vay cầm cố chứng khoán chưa niêm yết

 • Thời hạn cho vay cầm cố chứng khoán tối đa không quá 12 tháng.
 • Mức cho vay:
        1. CK có thị giá dưới 2 lần mệnh giá: 50% (vay dưới 1 tháng), 40 %(vay từ 1-3 tháng)
        2. CK có thị giá từ 2 đến dưới 6 lần mệnh giá: 40% (vay dưới 1 tháng), 30 %(vay từ 1-3 tháng)
        3. CK có thị giá từ 6 lần mệnh giá trở lên: 30% (vay dưới 1 tháng), 25 %(vay từ 1-3 tháng)
 • Cổ tức và các tài sản phát sinh: Các tài sản phát sinh như quyền mua cổ phiếu, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, quyền nhận cổ phiếu thưởng ... phát sinh trong thời gian cầm cố cũng thuộc tài sản cầm cố.
 • Phương thức trả nợ:
          1. Trả nợ gốc một lần cuối kỳ hoặc trả nhiều lần theo đề nghị của khách hàng vay và được ngân hàng chấp thuận.
          2. Trả nợ lãi một lần cuối kỳ hoặc trả lãi hàng tháng theo đề nghị của khách hàng vay và được ngân hàng chấp thuận.
 • Lãi suất : 12-13%/năm theo dư nợ giảm dần(Lưu ý: Lãi suất này chỉ mang tính chất tham khảo
 • Lãi suất quá hạn: 150% lãi suất đang áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn và cố định trong suốt thời gian khoản nợ bị quá hạn.
 • Cá nhân người Việt Nam cư trú tại địa bàn có chi nhánh/phòng giao dịch của Vpbank.
 • Sở hữu cổ phiếu nằm trong danh mục qui định
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm giấy nhận nợ (mẫu của VPbank).
 • Hợp đồng tín dụng.
 • Giấy đề nghị phong tỏa chứng khoán.
 • Bản tự kê khai về tình hình tài chính.
 • Hợp đồng cầm cố chứng khoán hoặc hợp đồng bảo lãnh.
 • Các giấy tờ liên quan khác.
 • Mức cho vay tối đa: 
 1. Đối với cổ phiếu ưu đãi: tối đa 100% tổng giá trị cổ phần theo giá bán ưu đãi;
 2. Đối với cổ phiếu đăng ký tự do: tối đa 50% tổng giá trị cổ phần theo giá đấu thực tế;
 • Thời hạn cho vay tối đa: 36 tháng;
 • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng: 2 - 3 ngày làm việc;
 • Tài sản đảm bảo đa dạng: cổ phiếu hình thành từ vốn vay hoặc giấy tờ có giá,  bất động sản, ô tô độc lập với vốn vay.
 • Biểu phí lãi suất quá hạn: Bằng 150% lãi suất đang áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn và cố định trong suốt thời gian khoản nợ bị quá hạn.
 • Lãi suất vay: 10-14%/năm tính theo dư nợ giảm dần
Lưu ý: Lãi suất trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chi nhánh gần nhất hoặc tổng đài 1900545426 để biết chi tiết.
 • Nếu Khách hàng là CBCNV của DN cổ phần hóa:
 1. Khách hàng có hợp đồng lao động không xác định thời hạn/Hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm trở lên;
 2. Có xác nhận của Doanh nghiệp cổ phần hóa về mức thu nhập và thâm niên công tác;
 • Nếu Khách hàng là Nhà đầu tư cá nhân
 1. Khách hàng có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại Tỉnh/Thành phố nơi MB thực hiện cho vay vốn có trụ sở
 2. Không quá 60 tuổi tại thời điểm vay vốn
 • Đơn đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của MB);
 • Giấy tờ nhân thân: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3;
 • Giấy tờ chứng minh nguồn trả nợ;
 • Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm/bảo lãnh;
 • Các giấy tờ liên quan đến việc mua cổ phần phát hành lần đầu.

Vay cầm cố chứng khoán chưa niêm yết

 • Thời hạn cho vay: Căn cứ vào mục đích vay vốn và nguồn trả nợ của khách hàng.
 • Số tiền cho vay: tối đa 50% giá trị chứng khoán do VIB định giá.
 • Lãi suất : 13-15%/năm theo dư nợ giảm dần(Lưu ý: Lãi suất này chỉ mang tính chất tham khảo)
 • Lãi suất quá hạn: Bằng 150% lãi suất đang áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn và cố định trong suốt thời gian khoản nợ bị quá hạn.
 • Khách hàng có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự;
 • Sở hữu chứng khoán nằm trong quy định của VIB
 • Bản sao CMND và hộ khẩu.
 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của VIB).
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu chứng khoán (Chứng khoán OTC)
 • Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
 • Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính và nguồn trả nợ.
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của VIB.

Vay cầm cố chứng khoán chưa niêm yết

 • Hạn mức cho vay:
         1. Mức cho vay tối thiểu là 20 triệu đồng.
         2. Mức cho vay tối đa do Tổng Giám đốc quy định trong từng thời kỳ.
 • Kỳ hạn: tối đa là 12 tháng
 • Lãi suất : 11-13%/năm theo dư nợ giảm dần(Lưu ý: Lãi suất này chỉ mang tính chất tham khảo
 • Lãi suất quá hạn: 150% lãi suất đang áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn và cố định trong suốt thời gian khoản nợ bị quá hạn
 • Phương thức cho vay:
        1. Cho vay từng lần đối với trường hợp cho vay cầm cố/thế chấp bằng chứng khoán.
        2. Cho vay theo hạn mức chỉ áp dụng đối với trường hợp khách hàng thế chấp bằng BĐS thuộc sở hữu của chính khách hàng vay vốn.
 • Đáp ứng đầy đủ các quy định theo quy chế cho vay hiện hành của SHB.
 • Khách hàng vay phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty Chứng khoán có ký hợp đồng liên kết với SHB đối với trường hợp thế chấp bằng chứng khoán niêm yết.
 • Phải thuộc danh mục chứng khoán nhận cầm cố/ thế chấp do SHB ban hành trong từng thời kỳ khi cầm cố/thế chấp bằng chứng khoán.
 • Trường hợp thế chấp bằng Bất động sản thì BĐS phải thuộc sở hữu/sử dụng của chính khách hàng vay.
 • Được phát hành theo trình tự đã được quy định của Pháp luât.
 • Được Tổng Giám đốc xem xét và chấp nhận cho từng trường hợp cụ thể
 • Đơn xin vay vốn (theo mẫu của SHB)
 • Chứng minh thư nhân dân (đối với khách hàng vay cầm cố/thế chấp bằng chứng khoán); Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu, đăng ký kết hôn (đối với khách hàng thế chấp bằng Bất động sản)
 • Xác nhận phong tỏa Chứng khoán của Công ty Chứng khoán/đơn vị phát hành (hoặc đơn vị được ủy thác nhận lưu ký).
 • Hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố/thế chấp Chứng khoán theo mẫu của SHB (đối với cho vay cầm cố/thế chấp bằng Chứng khoán).
 • Các chứng chỉ cổ phiếu, sổ chứng nhận cổ đông chứng minh sở hữu cổ phần của bên vay vốn.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên vay khi thế chấp bằng BĐS.

Vay cầm cố chứng khoán chưa niêm yết

 • Loại tiền: VNĐ
 • Thời hạn vay: Tối đa không quá 06 tháng.
 • Phương thức vay: Cho vay từng lần.
 • Mức cho vay: Theo quy định từng thời điểm của Nam A Bank.
 • Phương thức trả nợ:
          1. Trả nợ gốc: hàng tháng hoặc cuối kỳ
          2. Trả lãi: hàng tháng
 • Cá nhân Việt Nam và nước ngoài.
 • Có tài sản bảo đảm là: Cổ phiếu chưa niêm yết (OTC) thuộc Danh mục các cổ phiếu được Nam A Bank chấp nhận cầm cố.
 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của NamABank
 • Hộ khẩu/ KT3, CMND/Hộ chiếu
 • Các giấy tờ khác theo quy định của Nam A Bank.

Vay cầm cố chứng khoán chưa niêm yết

 • Thời hạn hợp đồng: Thời hạn của mỗi kỳ hạn mua lại cổ phiếu tối đa không quá 12 tháng.
 • Loại cổ phiếu SCB nhận thực hiện Repo: Là các cổ phiếu chưa niêm yết và được SCB chấp thuận theo từng thời kỳ.
 • Là cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước sở hữu cổ phiếu nằm trong danh mục qui định
Khách hàng cá nhân:
 • 01 bản sao giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu của khách hàng;
 • 02 bản photo cổ phiếu hoặc Giấy chứng nhận cổ đông của khách hàng;
 • Giấy đề nghị mua bán có kỳ hạn cổ phiếu chưa niêm yết (theo mẫu của SCB).
Khách hàng là tổ chức:
 • 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • 02 bản sao Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền;
 • 02 bản photo cổ phiếu hoặc Giấy chứng nhận cổ đông của khách hàng.
Xem sản phẩm theo ngân hàng
Hotline tư vấn trực tuyến 24/7
024.66839595
Hỗ trợ trực tuyến đăng ký vay tiêu dùng
Hotline tư vấn trực tuyến 24/7
024.66862763
Hỗ trợ trực tuyến đăng ký vay tiêu dùng
send email
Công cụ tra cứu
 • Tiết kiệm
 • Vay Vốn
 • Vị trí ATM
 • Điểm giao dịch

Cho phép bạn ước tính được Tổng số tiền lãi phải trả cũng như số tiền gốc, tiền lãi phải trả cụ thể cho từng kỳ

Xem hướng dẫn chi tiết
Lãi suất cao nhất
Tất cả các ngân hàng
Theo từng ngân hàng
Các câu hỏi đáp khác