TUVANTAICHINHH3 - HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VAY VỐN PRUDENTIAL FINANCE

Prudential Finance yêu cầu Khách hàng đăng ký vay vốn phải hoàn thành đầy đủ tất cả các giấy tờ như hướng dẫn dưới đây. Ngoài ra, mỗi giấy tờ Khách hàng phải đảm bảo đúng với Quy chuẩn và các chứng thực cần thiết liên quan. Nếu không đạt yêu cầu, chắc chắn Khách hàng phải chuẩn bị lại hoặc hồ sơ sẽ bị từ chối.
Tùy thuộc vào điều kiện của mình mà Khách hàng có thể đăng ký thủ tục vay vốn theo dạng khác nhau. Có thể tham khảo thêm điều kiện cho mỗi đối tượng Khách hàng hoặc tham khảo các chuyên gia tư vấn của TuvanTaichinhH3  
 
 


Là đối tác của Prudential Finance, TuvanTaichinhH3 cam kết các hướng dẫn dưới đây là chính thức, đúng theo các yêu cầu về hồ sơ mà Prudential Finance yêu cầu, mọi tư vấn, hướng dẫn của TuvanTaichinhH3 đối với Khách hàng trong quá trình thực hiện thủ tục vay vốn là hoàn toàn miễn phí.
Hãy thực hiện theo các hướng dẫn chi tiết dưới đây cho từng loại giấy tờ, nhất là những phần in đậm, để đảm bảo không phải chuẩn bị lại hồ sơ hoặc bị từ chối ngay từ đầu.

Đăng ký vay vốn Prudential ngay với TuvanTaichinhh3

TuvanTaichinhH3 hỗ trợ đang ký vay vốn Prudential Finance cho 2 đối tượng:

 
Điều kiện vay vốn
Thủ tục vay vốn

A. Dành cho khách hàng là Người lao động đi làm hưởng lương (Cán bộ công nhân viên).

1. Vay theo lương
 • Mẫu đơn xin vay vốn theo mẫu của Prudential (Tải mặt trướcmặt sau) (Lưu ý: Khi điền mẫu vay: Địa chỉ, số điện thoại và mã số thuế của công ty phải đúng nơi làm việc hiện tại của Khách hàng. Thông tin tham chiếu yêu cầu 3 người: 01 người thân (Không phải là chồng/Vợ), 01 người bạn và 01 đồng nghiệp)
 • Bản sao CMND còn hiệu lực (Tính từ thời điểm cấp CMND đến hiện tại phải dưới 15 năm)
 • Bản sao giấy phép lái xe/hoặc passport/hoặc thẻ nhân viên của công ty hiện tại/ hoặc bằng cấp có ảnh/ hoặc sơ yếu lý lịch có ảnh KHÔNG QUÁ 30 ngày
 • Bản sao thẻ bảo hiểm y tế/ hoặc sổ BHXH/ hoặc bảo hiểm của công ty Bảo Việt và Bảo Minh (do Công ty đang làm việc mua) (Lưu ý: Không yêu cầu đối với công ty ưu tiên và TP.HCM)
 • Bản sao hợp đồng lao động/hoặc quyết định công tác/quyết định biên chế
 • Sao kê lương của 3 tháng gần nhất có đóng dấu mộc của Ngân hàn) HOẶC Bản sao giấy xác nhận mức lương/ 02 phiếu lương gần nhất nếu lương tiền mặt (Lưu ý: đánh máy)
 • Bản sao sổ hộ khẩu thường trú
 1. Trường hợp KT2, Khách hàng có sổ hộ khẩu tại 1 địa chỉ trong cùng Tỉnh/TP nhưng lại đang sinh sống tại 1 địa chỉ khác cũng trong Tỉnh/TP thì ngoài sổ hộ khẩu, phải kèm giấy xác nhận tạm trú hoặc giấy đăng ký tạm trú tại địa chỉ hiện tại do công an địa phương cấp tối thiểu >= 6 tháng (2 năm đối với HCM, HCM40 nếu lương dưới 5 triệu) (Theo mẫu chuẩn của CA hoặc đánh máy, không chấp nhận viết tay)
 2. Trường hợp KH ở nhà thuê, yêu cầu sổ hộ khẩu ở quê và sổ tam trú dài hạn KT3 (bìa màu xanh) hoặc sổ tạm trú dài hạn KT4 (bìa màu vàng hoặc thẻ) >= 6 tháng hoặc 2 năm đối với HN40 và HCM40 nếu lương dưới 5 triệu và thời gian làm việc < 1 năm.
 3. Trường hợp, K/H có hộ khẩu tại Đồng Nai, Bình Dương và Long An nhưng đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM yêu cầu Sổ hộ khẩu và sổ KT3 hoặc giấy xác nhận tạm trú tối thiểu > 6 tháng. Hoặc ngược lại, K.H có hộ khẩu tại TP.HCM nhưng đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai, Bình Dương và Long An yêu cầu sổ hộ khẩu và sổ KT3/ hoặc thẻ tạm trú/ hoặc giấy xác nhận tạm trú tối thiểu > 6 tháng (Lương dưới 5 triệu yêu cầu thời gian tạm trú 2 năm)
Lưu ý: TẤT CẢ CÁC GIẤC TỜ PHẢI CÓ CHỮ KÝ CỦA KHÁC HÀNG (Ký trên bản photo, không ký trên bản gốc).

2. Vay theo hạn mức thẻ tín dụng
 • Mẫu đơn xin vay vốn theo mẫu của Prudential (Tải mặt trướcmặt sau) (Lưu ý: Khi điền mẫu vay: Địa chỉ, số điện thoại và mã số thuế của công ty phải đúng nơi làm việc hiện tại của Khách hàng. Thông tin tham chiếu yêu cầu 3 người: 01 người thân (Không phải là chồng/Vợ), 01 người bạn và 01 đồng nghiệp)
 • Bản sao CMND còn hiệu lực ( Tính từ thời điểm cấp CMND đến hiện tại phải dưới 15 năm )
 • Bản sao giấy phép lái xe/hoặc passport/hoặc thẻ nhân viên của công ty hiện tại/ hoặc bằng cấp có ảnh/ hoặc sơ yếu lý lịch có ảnh
 • Bản sao thẻ tín dụng của KH (chỉ cần phôto mặt trước của thẻ, không photo mặt sau của thẻ)
 • Bản sao sao kê giao dịch 03 tháng gần nhất của thẻ tín dụng hoặc 01 tháng gần nhất đối với thẻ tín dụng mới phát hành, phải có dấu của Ngân hàng phát hành.
 • Bản sao hợp đồng lao động (Thời gian quy định HĐLĐ tối thiểu 1 năm)
 • Sao kê lương của 3 tháng gần nhất có đóng dấu mộc của Ngân hàng. Trường hợp nhận lương bằng tiền mặt: không yêu cầu giấy xác nhận lương/phiếu lương
 • Bản sao sổ hộ khẩu thường trú
 1. Trường hợp KT2, Khách hàng có sổ hộ khẩu tại 1 địa chỉ trong cùng Tỉnh/TP nhưng lại đang sinh sống tại 1 địa chỉ khác cũng trong Tỉnh/TP thì ngoài sổ hộ khẩu, phải kèm giấy xác nhận tạm trú hoặc giấy đăng ký tạm trú tại địa chỉ hiện tại do công an địa phương cấp tối thiểu >= 6 tháng (2 năm đối với HCM, HCM40 nếu lương dưới 5 triệu) (Theo mẫu chuẩn của CA hoặc đánh máy, không chấp nhận viết tay)
 2. Trường hợp KH ở nhà thuê, yêu cầu sổ hộ khẩu ở quê và sổ tam trú dài hạn KT3 (bìa màu xanh) hoặc sổ tạm trú dài hạn KT4 (bìa màu vàng hoặc thẻ) >= 6 tháng hoặc 2 năm đối với HN40 và HCM40 nếu lương dưới 5 triệu và thời gian làm việc < 1 năm.
 3. Trường hợp, K/H có hộ khẩu tại Đồng Nai, Bình Dương và Long An nhưng đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM yêu cầu Sổ hộ khẩu và sổ KT3 hoặc giấy xác nhận tạm trú tối thiểu > 6 tháng. Hoặc ngược lại, K.H có hộ khẩu tại TP.HCM nhưng đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai, Bình Dương và Long An yêu cầu sổ hộ khẩu và sổ KT3/ hoặc thẻ tạm trú/ hoặc giấy xác nhận tạm trú tối thiểu > 6 tháng (Lương dưới 5 triệu yêu cầu thời gian tạm trú 2 năm)
3. Vay theo bảo hiểm nhân thọ: là chủ HD bảo hiểm nhân thọ của 1 trong các cty bảo hiểm Prudential, AIA, Bao Viet, Manulife, Daiichi Life, Korean Life, Cathay Life, Great Eastern Life, Liberty
 • Mẫu đơn xin vay vốn theo mẫu của Prudential (Tải mặt trướcmặt sau) (Lưu ý: Khi điền mẫu vay: Địa chỉ, số điện thoại và mã số thuế của công ty phải đúng nơi làm việc hiện tại của Khách hàng. Thông tin tham chiếu yêu cầu 3 người: 01 người thân (Không phải là chồng/Vợ), 01 người bạn và 01 đồng nghiệp)
 • Bản sao CMND còn hiệu lực ( Tính từ thời điểm cấp CMND đến hiện tại phải dưới 15 năm )
 • Bản sao giấy phép lái xe/hoặc passport/hoặc thẻ nhân viên của công ty hiện tại/ hoặc bằng cấp có ảnh/ hoặc sơ yếu lý lịch có ảnh
 • Bản sao hợp đồng lao động (Thời gian quy định HĐLĐ tối thiểu 1 năm)
 • Bản sao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thể hiện KH là chủ hợp đồng (thời gian hiệu lực theo quy định)
 • Bản sao hóa đơn đóng bảo phí 1 kì gần nhất
 • Sao kê lương của 3 tháng gần nhất có đóng dấu mộc của Ngân hàng (Đồng Nai, Long AnBình Dương không ưu tiên 6 tháng). Trường hợp nhận lương bằng tiền mặt: không yêu cầu giấy xác nhận lương/phiếu lương
 • Bản sao sổ hộ khẩu thường trú
 1. Trường hợp KT2, Khách hàng có sổ hộ khẩu tại 1 địa chỉ trong cùng Tỉnh/TP nhưng lại đang sinh sống tại 1 địa chỉ khác cũng trong Tỉnh/TP thì ngoài sổ hộ khẩu, phải kèm giấy xác nhận tạm trú hoặc giấy đăng ký tạm trú tại địa chỉ hiện tại do công an địa phương cấp tối thiểu >= 6 tháng (2 năm đối với HCM, HCM40 nếu lương dưới 5 triệu) (Theo mẫu chuẩn của CA hoặc đánh máy, không chấp nhận viết tay)
 2. Trường hợp KH ở nhà thuê, yêu cầu sổ hộ khẩu ở quê và sổ tam trú dài hạn KT3 (bìa màu xanh) hoặc sổ tạm trú dài hạn KT4 (bìa màu vàng hoặc thẻ) >= 6 tháng hoặc 2 năm đối với HN40 và HCM40 nếu lương dưới 5 triệu và thời gian làm việc < 1 năm.
 3. Trường hợp, K/H có hộ khẩu tại Đồng Nai, Bình Dương và Long An nhưng đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM yêu cầu Sổ hộ khẩu và sổ KT3 hoặc giấy xác nhận tạm trú tối thiểu > 6 tháng. Hoặc ngược lại, K.H có hộ khẩu tại TP.HCM nhưng đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai, Bình Dương và Long An yêu cầu sổ hộ khẩu và sổ KT3/ hoặc thẻ tạm trú/ hoặc giấy xác nhận tạm trú tối thiểu > 6 tháng (Lương dưới 5 triệu yêu cầu thời gian tạm trú 2 năm)
B. Dành cho khách hàng Tự Doanh (Chủ Doanh nghiệp/Hộ Kinh doanh)
1. Vay theo hạn mức thẻ tín dụng
 • Mẫu đơn xin vay vốn theo mẫu của Prudential (Tải mặt trướcmặt sau) (Lưu ý: Khi điền mẫu vay: Địa chỉ, số điện thoại và mã số thuế của công ty phải đúng nơi làm việc hiện tại của Khách hàng. Thông tin tham chiếu yêu cầu 3 người: 01 người thân (Không phải là chồng/Vợ), 01 người bạn và 01 đồng nghiệp)
 • Bản sao CMND còn hiệu lực ( Tính từ thời điểm cấp CMND đến hiện tại phải dưới 15 năm )
 • Bản sao giấy phép lái xe/hoặc passport/hoặc thẻ nhân viên của công ty hiện tại/ hoặc bằng cấp có ảnh/ hoặc sơ yếu lý lịch có ảnh
 • Bản sao thẻ tín dụng của KH ( chỉ cần phôto mặt trước của thẻ, không photo mặt sau của thẻ )
 • Bản sao sao kê giao dịch 03 tháng gần nhất của thẻ tín dụng Hoặc 01 tháng gần nhất đối với thẻ tín dụng mới phát hành
 • Bản sao giấy phép đăng kí kinh doanh (thời gian tối thiểu 2 năm)
 • Bản sao sổ hộ khẩu thường trú
 1. Trường hợp KT2, Khách hàng có sổ hộ khẩu tại 1 địa chỉ trong cùng Tỉnh/TP nhưng lại đang sinh sống tại 1 địa chỉ khác cũng trong Tỉnh/TP thì ngoài sổ hộ khẩu, phải kèm giấy xác nhận tạm trú hoặc giấy đăng ký tạm trú tại địa chỉ hiện tại do công an địa phương cấp tối thiểu >= 6 tháng (2 năm đối với HCM, HCM40 nếu lương dưới 5 triệu) (Theo mẫu chuẩn của CA hoặc đánh máy, không chấp nhận viết tay)
 2. Trường hợp KH ở nhà thuê, yêu cầu sổ hộ khẩu ở quê và sổ tam trú dài hạn KT3 (bìa màu xanh) hoặc sổ tạm trú dài hạn KT4 (bìa màu vàng hoặc thẻ) >= 6 tháng hoặc 2 năm đối với HN40 và HCM40 nếu lương dưới 5 triệu và thời gian làm việc < 1 năm.
 3. Trường hợp, K/H có hộ khẩu tại Đồng Nai, Bình Dương và Long An nhưng đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM yêu cầu Sổ hộ khẩu và sổ KT3 hoặc giấy xác nhận tạm trú tối thiểu > 6 tháng. Hoặc ngược lại, K.H có hộ khẩu tại TP.HCM nhưng đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai, Bình Dương và Long An yêu cầu sổ hộ khẩu và sổ KT3/ hoặc thẻ tạm trú/ hoặc giấy xác nhận tạm trú tối thiểu > 6 tháng (Lương dưới 5 triệu yêu cầu thời gian tạm trú 2 năm)
2. Vay theo bảo hiểm nhân thọ
 • Mẫu đơn xin vay vốn theo mẫu của Prudential (Tải mặt trướcmặt sau) (Lưu ý: Khi điền mẫu vay: Địa chỉ, số điện thoại và mã số thuế của công ty phải đúng nơi làm việc hiện tại của Khách hàng. Thông tin tham chiếu yêu cầu 3 người: 01 người thân (Không phải là chồng/Vợ), 01 người bạn và 01 đồng nghiệp)
 • Bản sao CMND (  Tính từ thời điểm cấp CMND đến hiện tại phải dưới 15 năm  )
 • Bản sao giấy phép lái xe/hoặc passport/hoặc thẻ nhân viên của công ty hiện tại/ hoặc bằng cấp có ảnh/ hoặc sơ yếu lý lịch có ảnh
 • Bản sao giấy phép đăng kí kinh doanh (thời gian tối thiểu 2 năm)
 • Bản sao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thể hiện KH là chủ hợp đồng (thời gian hiệu lực theo quy định)
 • Bản sao hóa đơn đóng bảo phí 1 kì gần nhất
 • Bản sao sổ hộ khẩu thường trú
 1. Trường hợp KT2, Khách hàng có sổ hộ khẩu tại 1 địa chỉ trong cùng Tỉnh/TP nhưng lại đang sinh sống tại 1 địa chỉ khác cũng trong Tỉnh/TP thì ngoài sổ hộ khẩu, phải kèm giấy xác nhận tạm trú hoặc giấy đăng ký tạm trú tại địa chỉ hiện tại do công an địa phương cấp tối thiểu >= 6 tháng (2 năm đối với HCM, HCM40 nếu lương dưới 5 triệu) (Theo mẫu chuẩn của CA hoặc đánh máy, không chấp nhận viết tay)
 2. Trường hợp KH ở nhà thuê, yêu cầu sổ hộ khẩu ở quê và sổ tam trú dài hạn KT3 (bìa màu xanh) hoặc sổ tạm trú dài hạn KT4 (bìa màu vàng hoặc thẻ) >= 6 tháng hoặc 2 năm đối với HN40 và HCM40 nếu lương dưới 5 triệu và thời gian làm việc < 1 năm.
 3. Trường hợp, K/H có hộ khẩu tại Đồng Nai, Bình Dương và Long An nhưng đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM yêu cầu Sổ hộ khẩu và sổ KT3 hoặc giấy xác nhận tạm trú tối thiểu > 6 tháng. Hoặc ngược lại, K.H có hộ khẩu tại TP.HCM nhưng đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai, Bình Dương và Long An yêu cầu sổ hộ khẩu và sổ KT3/ hoặc thẻ tạm trú/ hoặc giấy xác nhận tạm trú tối thiểu > 6 tháng (Lương dưới 5 triệu yêu cầu thời gian tạm trú 2 năm)

ĐĂNG KÝ VAY VỐN PRUDENTIAL NGAY VỚI Tuvantaichinhh3

TuvanTaichinhH3 hỗ trợ đang ký vay vốn Prudential cho 2 đối tượng:

 
Thông tin vay vốn
Thủ tục vay vốn